Mac 14, 2023 – Telah berlangsung Program Siri Syarahan Sains Islam Bil.1/2023 bertajuk Teknologi Nusantara dan Peranannya Membentuk Generasi akan Datang yang disampaikan oleh YBhg. Prof. Dato’ Dr. Abdul Mu’ati @ Zamri Ahmad bermula dari jam 2.30 petang hingga 4.30 petang bertempat di Dewan Kuliah Sederhana 1.3, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, USIM.