Pendekatan Naqli Aqli : Solusi Kesejahteraan OKU Rabbani
Pendekatan Naqli Aqli : Solusi Kesejahteraan OKU Rabbani25 April 2022
Siri syarahan ini diadakan pada Januari 2022 bertempat di ISI. Encik A dan Puan B sebagai panel jemputan. Siri syarahan ini diadakan pada Januari 2022 bertempat di ISI. Encik A dan Puan B sebagai panel jemputan.
PODCAST
Pendekatan Naqli Aqli : Solusi Kesejahteraan OKU Rabbani
Pendekatan Naqli Aqli : Solusi Kesejahteraan OKU Rabbani25 April 2022
Siri syarahan ini diadakan pada Januari 2022 bertempat di ISI. Encik A dan Puan B sebagai panel jemputan.
PODCAST
Pendekatan Naqli Aqli : Solusi Kesejahteraan OKU Rabbani
Pendekatan Naqli Aqli : Solusi Kesejahteraan OKU Rabbani25 April 2022
Siri syarahan ini diadakan pada Januari 2022 bertempat di ISI. Encik A dan Puan B sebagai panel jemputan.
PODCAST
Pendekatan Naqli Aqli : Solusi Kesejahteraan OKU Rabbani
Pendekatan Naqli Aqli : Solusi Kesejahteraan OKU Rabbani25 April 2022
Siri syarahan ini diadakan pada Januari 2022 bertempat di ISI. Encik A dan Puan B sebagai panel jemputan.
PODCAST