2023

Isu-isu Riba dalam Forex Trading

1 Disember 2023

Tazkirah Sains Islam pada kali ini disampaikan oleh Prof. Dr. Amir bin Shaharuddin (Pengarah, PPA USIM) dan Prof. Madya Dr. Nuradli Ridzwan Shah bin Mohd Dali (Prof. Madya, FEM USIM).

Penjagaan Gigi dari Perspektif Sains dan Islam

27 Oktober 2023

Tazkirah ini akan menfokuskan kepada perbincangan mengenai penjagaan gigi dari perspektif Sains dan Islam. Panel jemputan bagi tazkirah kali ini ialah Dr. A. Irwan Santeri bin Doll Kuwaid (Pensyarah, FPQS USIM) dan Prof. Madya Dr. Azlan bin Jaafar (Ketua Jabatan, FPG USIM).

Motivasi dan Kepuasan Bekerja dari Perspektif Islam

22 September 2023

Tazkirah ini disampaikan oleh Prof. Madya Dr. Khairunneezam Mohd Noor (Pensyarah, FKP USIM) dan Prof. Madya Dr. Abdul Manan Ismail (Pensyarah, FSU USIM).

Pendekatan Dakwah dalam Kerangka Naqli dan Aqli

18 Ogos 2023

Bagi tajuk ini, para panel akan membincangkan pendekatan dakwah dalam Kerangka Naqli dan Aqli. Tazkirah ini disampaikan oleh Dr. Mohd Faridh Hafez bin Mhd Omar (Ketua Program, FKP USIM) dan Dr. Nisar Mohammad bin Ahmad (Penyelaras, FSU USIM).

Sains Islam dalam Konteks Sains Sosial: Peranan Institut Pengajian Tinggi Islam

7 Julai 2023

Tazkirah ini membawakan dua orang panel iaitu Prof. Madya Dr. Mahazan Abdul Mutalib@Taib, Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Komunikasi Korporat) dan Dr. Muhammad Lukman Ibrahim, Pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah.

Kecelaruan Gender dan LGBT dalam Kalangan Generasi Muda: Solusi Bersepadu Semua Pihak

23 Jun 2023

Tazkirah ini akan menfokuskan kepada perbincangan solusi yang boleh dilakukan untuk membanteras kecelaruan gender dan LGBT dalam kalangan generasi muda yang disampaikan oleh dua orang panel jemputan yang bijaksana iaitu Prof. Madya Dr. Roslee bin Ahmad (FKP) dan Prof. Madya Dr. Nik Rahim bin Nik Wajis (FSU).

2022

Vaksin COVID-19 salah satu ikhtiar bagi menamatkan pandemik

28 Januari 2022

Para panel akan membahaskan keperluan pengambilan vaksin & booster dalam merealisasikan hasrat negara mencapai endemik. Perbincangan ini turut menfokuskan sudut pandang syariat berkenaan dengan usaha ini. Khususnya, dalam mengimbangi antara konsep tawakal mutlak dan ikhtiar.

 

Kebajikan Haiwan Tanggungjawab Sejagat

25 Februari 2022

Tazkirah ini akan menfokuskan kepada perbincangan haiwan daripada sudut kebajikannya. Ia bukan sekadar perbincangan yang mengetengahkan dalil-dalil naqli serta hikmah syarieyyah penjagaan kebajikan haiwan. Tetapi, ia turut disulam dengan sudut pandang kanun wad’ie yang menitikberatkan isu-isu kebajikan haiwan serta amalan baik yang telah diamalkan demi kebaikan sejagat.

 

Masa : Takrifan & Manfaat

25 Mac 2022

Tazkirah ini akan mengupas beberapa perkara penting berkaitan masa. Selain membicarak definisi masa itu sendiri, ia turut membahaskan kepentingan neraca naqli dan aqli. Selain nas-nas syarak yang menunjukkan peranan dan kepentingan masa seperti penentuan masa-masa ibadat, sudut pandang saintifik (ilmu fizik) turut memainkan perana bagi manusia dalam merangka dan merancang aktiviti-aktiviti yang melibatkan masa.

 

Media Sosial & Media Massa dari Perspektif Islam

15 April 2022

Bagi tajuk ini, para panel akan membincangkan dua isi utama berkaitan media sosial iaitu prinsip dan peranan. Prinsip-prinsip yang telah diletakkan oleh syariat dalam berinteraksi dengan media sosial dan peranan masyarakat khususnya  dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut sebagai panduan ketika berinteraksi dengan media sosial.

 

Sebab dan Musabbab : Antara Sains dan al-Quran

20 Mei 2022

Dalam tazkirah ini, para panel akan membincangkan antara teori penting fizik iaitu sebab dan kesan. Perbincangan ini bertujuan mengharmonikan falsafah sains Barat dengan sudut pandang Islam. Ini kerana pengaruhnya yang tidak diimbangi dengan pedoman wahyu boleh membawa kepada sekular atau ateis.

 

Penyakit Berangkai Wajib Dikesan Awal dan Perawatannya

24 Jun 2022

Tazkirah ini akan menfokuskan kepada perbincangan mengenai kewajipan mengesan awal penyakit berangkai dan perawatannya.

 

Makanan Halal dari Syurga untuk Manusia

29 Julai 2022

Tazkirah ini akan menfokuskan kepada perbincangan mengenai makanan halal dari Syurga yang diciptakan oleh Allah untuk sekalian manusia.

 

Merisik, Keturunan, Perkahwinan dan Zuriat

19 Ogos 2022

Synopsis.

 

Hubungan QALB dengan Kecerdasan Kerohanian dan Kesihatan

28 Oktober 2022

Synopsis.

 

2021

Sinar Cahaya dalam Kegelapan dari Perspektif Saintifik

26 November 2021

Tazkirah ini akan menfokuskan kepada perbincangan haiwan daripada sudut kebajikannya. Ia bukan sekadar perbincangan yang mengetengahkan dalil-dalil naqli serta hikmah syarieyyah penjagaan kebajikan haiwan. Tetapi, ia turut disulam dengan sudut pandang kanun wad’ie yang menitikberatkan isu-isu kebajikan haiwan serta amalan baik yang telah diamalkan demi kebaikan sejagat.

 

Namlah Haiwan Unik dalam al-Quran

17 Disember 2021

Tazkirah ini akan menfokuskan kepada perbincangan haiwan daripada sudut kebajikannya. Ia bukan sekadar perbincangan yang mengetengahkan dalil-dalil naqli serta hikmah syarieyyah penjagaan kebajikan haiwan. Tetapi, ia turut disulam dengan sudut pandang kanun wad’ie yang menitikberatkan isu-isu kebajikan haiwan serta amalan baik yang telah diamalkan demi kebaikan sejagat.