Nov 14, 2022 – Mesyuarat ini pertama kali dijalankan setelah mendapat persetujuan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) Bil. 19/2022 yang bersidang pada 21 Jun 2022 untuk menubuhkan Panel Penasihat Institut Sains Islam (ISI) mengikut bidang kepakaran. Mesyuarat telah dipengerusikan oleh Prof. Ts. Dr. Sharifudin bin Md Shaarani, Naib Canselor USIM bertempat di Bilik Mesyuarat Naib Canselor.

Mesyuarat ini pertama kali dijalankan setelah mendapat persetujuan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) Bil. 19/2022 yang bersidang pada 21 Jun 2022 untuk menubuhkan Panel Penasihat Institut Sains Islam (ISI) mengikut bidang kepakaran. Mesyuarat telah dipengerusikan oleh Prof. Ts. Dr. Sharifudin bin Md Shaarani, Naib Canselor USIM bertempat di Bilik Mesyuarat Naib Canselor.

Mesyuarat ini pertama kali dijalankan setelah mendapat persetujuan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) Bil. 19/2022 yang bersidang pada 21 Jun 2022 untuk menubuhkan Panel Penasihat Institut Sains Islam (ISI) mengikut bidang kepakaran. Mesyuarat telah dipengerusikan oleh Prof. Ts. Dr. Sharifudin bin Md Shaarani, Naib Canselor USIM bertempat di Bilik Mesyuarat Naib Canselor.