Nov 24, 2023 – Perjumpaan ini melibatkan pihak Pengurusan ISI bersama Profesor Dato’ Dr Muhammad Tauffik Mohd Noor, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) bertempat di Bilik Mesyuarat ISI. Tujuan utama perjumpaan ini adalah untuk membuat perbincangan berkaitan Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi di ISI.