2022

Vaksin COVID-19 salah satu ikhtiar bagi menamatkan pandemik

28 Januari 2022

Para panel akan membahaskan keperluan pengambilan vaksin & booster dalam merealisasikan hasrat negara mencapai endemik. Perbincangan ini turut menfokuskan sudut pandang syariat berkenaan dengan usaha ini. Khususnya, dalam mengimbangi antara konsep tawakal mutlak dan ikhtiar.

 

Kebajikan Haiwan Tanggungjawab Sejagat

25 Februari 2022

Tazkirah ini akan menfokuskan kepada perbincangan haiwan daripada sudut kebajikannya. Ia bukan sekadar perbincangan yang mengetengahkan dalil-dalil naqli serta hikmah syarieyyah penjagaan kebajikan haiwan. Tetapi, ia turut disulam dengan sudut pandang kanun wad’ie yang menitikberatkan isu-isu kebajikan haiwan serta amalan baik yang telah diamalkan demi kebaikan sejagat.

 

Penyakit Berangkai Wajib Dikesan Awal dan Perawatannya

24 Jun 2022

Tazkirah ini akan menfokuskan kepada perbincangan mengenai kewajipan mengesan awal penyakit berangkai dan perawatannya.

 

2021

Sinar Cahaya dalam Kegelapan dari Perspektif Saintifik

26 November 2021

Tazkirah ini akan menfokuskan kepada perbincangan haiwan daripada sudut kebajikannya. Ia bukan sekadar perbincangan yang mengetengahkan dalil-dalil naqli serta hikmah syarieyyah penjagaan kebajikan haiwan. Tetapi, ia turut disulam dengan sudut pandang kanun wad’ie yang menitikberatkan isu-isu kebajikan haiwan serta amalan baik yang telah diamalkan demi kebaikan sejagat.

 

Namlah Haiwan Unik dalam al-Quran

17 Disember 2021

Tazkirah ini akan menfokuskan kepada perbincangan haiwan daripada sudut kebajikannya. Ia bukan sekadar perbincangan yang mengetengahkan dalil-dalil naqli serta hikmah syarieyyah penjagaan kebajikan haiwan. Tetapi, ia turut disulam dengan sudut pandang kanun wad’ie yang menitikberatkan isu-isu kebajikan haiwan serta amalan baik yang telah diamalkan demi kebaikan sejagat.