Mei 24, 2023 – Perjumpaan ini telah diadakan di Rumah Serene 2, USIM di mana ia melibatkan Dekan ISI, Timbalan Dekan ISI dan Penolong Pendaftar (Penyelidikan) ISI bersama dua orang wakil dari pihak Hayrat Foundation Malaysia. Fokus utama perjumpaan antara kedua belah pihak ini adalah bagi membincangkan perancangan aktiviti jangka pendek & jangka panjang yang akan dijalankan bersama di USIM.