October 27, 2022 – Satu Pasca Bengkel Semakan Garis Panduan Penyelidikan Berteraskan Sains Islam telah diadakan bertempat di Bilik Latihan ISI dan melibatkan pihak pengurusan ISI bersama-sama pakar rujuk yang terdiri daripada Felo Bersekutu ISI untuk berkongsi pendapat dan idea dalam membuat pemurnian Garis Panduan ini.