Jan 13, 2023 – ISI telah mengadakan perbincangan bersama pihak Hayrat Malaysia berkenaan cadangan Pusat Penyelidikan, Latihan dan MoU USIM & Hayrat Malaysia dan dipengerusikan oleh Prof. Madya Dr. Mohd Azman Hashim @ Ismail (Dekan ISI) bertempat di Bilik Mesyuarat ISI, Aras 6, Bangunan Tamhidi, USIM.