Dis 2, 2022 – Satu perbincangan telah diadakan di Bilik Mesyuarat Naib Canselor dan dipengerusikan oleh Prof. Dr. Adnan bin Mohamed Yusoff, Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), USIM.