USIMakers merupakan gabungan dan integrasi program sedia ada di USIM yang disertai pelajar USIM berkeupayaan (melalui persatuan dan badan pelajar) bagi mempersiapkan mereka menghadapi gelombang Revolusi Industri ke-4 melalui jaringan industri dan program jangkauan masyarakat.

Objektif

  • Untuk menggabungkan inisiatif yang dikenalpasti sebagai   inisiatif Makers atau menyerupai Makers sebagai satu pusat sehenti yang dikenali sebagai USIMakers
  • Untuk menyediakan ruang-ruang kepada pelajar meningka keupayaan dalam menghasilkan inovasi  yang menyokong  elemen pemangkin teknologi
  • Untuk menghasilkan inovasi berasaskan translasi faham     alam sebagai ayat Kawniyyat yang dituntut oleh Allah SWT untuk difahami manusia
  • Untuk memperkasa pelajar USIM menjadi mentor kepada murid sekolah dan komuniti dalam Maker Movement
  • Untuk menghasilkan pelajar yang berupaya menjana pendapatan melalui inovasi dan mewujudkan peluang pekerjaan (JobMaker) kepada komuniti.

Makerspace@USIM

FasTLaB

SMART

CyberRange

Badan Pelajar

Abqari Robotics

Ahli USIMakers

Dr. Faszly Rahim

STREAM@ISI & C4SS

Dr. Hatika Kaco

Abqari Robotics

Dr. Azuan Ahmad

CyberRange