LATAR BELAKANG

Sains Islam adalah disiplin akademik yang baru, yang diwujudkan untuk mengintergasikan nilai-nilai islam dengan sains. Ia adalah berdasarkan kepada kepercayaan bahawa ilmu dan sains adalah terikat dengan nilai-nilai, dan merupakan manifestasi dan hasil daripada ideologi tertentu dan falsafah rangka kerja.

Dalam islam, tidak ada percanggahan antara wahyu dengan sains. Malah, entiti-entiti ini adalah harmoni dan bersatu padu dihubungkan bersama-sama dalam rangka kerja epistemologi yang lebih besar, merangkumi hubungan antara manusia dengan Pencipta, alam semesta dan ciptaan-ciptaan.

Melalui pemahaman yang menyeluruh mengenai hierarki dan fungsi setiap entiti, ulama Islam sebelumnya dan ahli-ahli sains telah membangunkan dan meneroka bidang baru yang membawa kepada perkembangan sains dan teknologi untuk manfaat umat manusia secara menyeluruh.

Dalam hal ini, Institut Sains Islam (ISI) merupakan lambang usaha Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) untuk memulihkan kehebatan sains dan teknologi umat Islam. Pendekatan yang holistik dan rentas disiplin ke arah Sains Islam bertujuan untuk mengintegrasikan sains dengan pengajian Islam di bawah kerangka al-Quran dan Sunah.

INSTITUT SAINS ISLAM (ISI)
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6675/6676, Faks: +606-798 6677, Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.